Veranderende herinnering 4

2020
Diameter 1,20 hoogte 3 meter
Onderdeel van de openstelling tijdens IPIHAN#10 in Rotterdam